Türkiye'nin Dünya Miras Alanları: Koruma ve Yönetimde Güncel Durum

Türkiye'nin Dünya Miras Alanları: Koruma ve Yönetimde Güncel Durum - Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2019.

Ayşe Bayvas redacted.


World Heritage areas--Turkey.
Cultural heritage--Management.