Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 1, 1. Kitap: Arkeolojik Hafriyatlar ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Resmi Yazışmalarına Ait Muhtelif Belge Örnekleri

KOŞAY, Hâmit Zübeyr

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 1, 1. Kitap: Arkeolojik Hafriyatlar ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Resmi Yazışmalarına Ait Muhtelif Belge Örnekleri - 2nd - Ankara Türk Tarih Kurumu 2013 - Türk Tarih Kurumu Yayınları 03/1a1 .

9790000000000


Excavations (Archaeology)--Turkey
Excavations (Archaeology)--Turkey--History
Museums--Turkey
Turkey--Antiquities