Kültepe Tabletleri 9/a: 1. Cilt: Buzutaya ve Lipit-İstar Arşivleri 1950 Yılı Tabletlerinden (Kt. c/k) Seçilmiş Metinler

ALBAYRAK, İrfan

Kültepe Tabletleri 9/a: 1. Cilt: Buzutaya ve Lipit-İstar Arşivleri 1950 Yılı Tabletlerinden (Kt. c/k) Seçilmiş Metinler - 1st - Ankara Türk Tarih Kurumu 2016 - Türk Tarih Kurumu Yayınları 06/33g-a .

9790000000000


Cuneiform tablets--Turkey
Excavations (Archaeology)--Turkey--Kultepe Site
Turkey--Antiquities--Kültepe