Eskiçağda Dokuma

FAZLIOĞLU, İsmail

Eskiçağda Dokuma - İstanbul Eskiçağ Bilimleri Enst. 1997 - Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları 8 .

S