Keban Projesi Han İbrahim Şah Kazısı 1970-1971

ERTEM, Hayri

Keban Projesi Han İbrahim Şah Kazısı 1970-1971 - 1st - Ankara ODTÜ 1982 - O.D.T.Ü., Keban Projesi Yayınları 3 .

S


Civil Engineering--Cultural Aspects--Turkey
Multi-Period Studies--Archaeology--Turkey
Salvage Archaeology--Turkey
Turkey--Antiquities--Keban Dam