Keban Projesi Değirmentepe Kazısı 1973

DURU, Refik

Keban Projesi Değirmentepe Kazısı 1973 - 1st - Ankara ODTÜ 1979 - O.D.T.Ü., Keban Projesi Yayınları 2 .

S


Civil Engineering--Cultural Aspects--Turkey
Multi-Period Studies--Archaeology--Turkey
Salvage Archaeology--Turkey
Turkey--Antiquities--Keban Dam