Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 2: Hafriyat, Arkeoloji ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Bürokrasisine Ait Muhtelif Belge Örnekleri

KOŞAY, Hâmit Zübeyr

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 2: Hafriyat, Arkeoloji ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Bürokrasisine Ait Muhtelif Belge Örnekleri - 2nd - Ankara Türk Tarih Kurumu 2013 - Türk Tarih Kurumu Yayınları 03/1b .

9790000000000


Excavations (Archaeology)--Turkey--History
Museums--Turkey--History
Turkey--Antiquities