Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 3: Arkeolojik Hafriyatlar ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Resmi Yazışmalarına Ait Adalar, Rumeli, Trablusgarb Belge Örnekleri

KOŞAY, Hâmit Zübeyr

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi Cilt 3: Arkeolojik Hafriyatlar ve Müzecilik Tarihimizi Aydınlatacak Osmanlı Dönemi Resmi Yazışmalarına Ait Adalar, Rumeli, Trablusgarb Belge Örnekleri - 2nd - Ankara Türk Tarih Kurumu 2013 - Türk Tarih Kurumu Yayınları 03/1c .

9790000000000


Excavations (Archaeology)--Turkey--History
Museums--Turkey--History
Turkey--Antiquities
Turkey--History--Ottoman Empire, 1288-1918--Sources