Güneydoğu Anadolu'nun kültür tarihindeki yerine farklı bir bakış

ÖZDOĞAN, Mehmet

Güneydoğu Anadolu'nun kültür tarihindeki yerine farklı bir bakış - 1st - Ankara TÜBA 2003 - Türkiye Bilimler Akademisi Forumu 14 .

9758593412


Excavations (Archaeology)--Turkey
Material Culture, Ancient--Turkey
Multi-Period Studies--Archaeology--Turkey
Turkey--Antiquities