Eski Önasya toplumlarında suç kavramı ve ceza

DİNÇOL, Belkıs

Eski Önasya toplumlarında suç kavramı ve ceza - 1st - İstanbul İÜ 2003 - Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları 22 .

S

975 807 073 8