Alaca Höyük Sfenksli Kapı'ya ait Tanrıçaya Tapınma konulu Kabartmaya ilişkin Gözlemler

BALTACIOĞLU, Hatçe

Alaca Höyük Sfenksli Kapı'ya ait Tanrıçaya Tapınma konulu Kabartmaya ilişkin Gözlemler - Ankara H.Baltacıoğlu 1995

NS


Architecture, Hittite--Turkey
Excavations (Archaeology)--Turkey
Hittites--Turkey
Turkey--Antiquities--Alaca Hoyuk