Karain Kılavuzu (Antalya)

KÖKTEN, Kılıç

Karain Kılavuzu (Antalya) - 1st - Ankara TTK 1967 - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları 24 .

NS